1 Nasze wioski – naszym dobrem

Koszt: 135 728,20 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

6 Przebudowa placu zabaw wraz z nasadzeniem drzew i krzewów.

Koszt: 95 695,11 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

7 Monitoring zewnętrzny świetlica Radgoszcz

Koszt: 10 398,42 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

8 Pielęgnacja zieleni

Koszt: 18 800 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

9 Baw się aktywnie!

Koszt: 135 700 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

10 Oświetlenie Jeziora Miejskiego od mostku do muszli

Koszt: 114 558,28 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

×