projekt nr 1

1. PLACE ZABAW- dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości.


Zdjęcie do projektu PLACE ZABAW- dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości.

Lokalizacja

Mokrzec, Radgoszcz, Kaplin, Mierzyn, Piłka

Uzasadnienie

Projekt dotyczy wyposażenia lub doposażenia placów zabaw w miejscowościach - Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Piłka, Mierzyn.

Załączniki