Mapa realizacji

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Nasze wioski – naszym dobrem

Koszt: 135 728,20 zł

0%
 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup sprzętu multimedialnego w celu poprawy organizacji imprez sportowych

Koszt: 117 493 zł

0%
 20'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły,krzesła,grill gazowy i klimatyzację.

Koszt: 24 200,26 zł

0%
 20'Skrócona nazwa edycji

AKTYWNIE W  DOLINIE KAMIONKI – SIŁOWNIA „POD CHMURKĄ”

Koszt: 35 000 zł

0%
 20'Skrócona nazwa edycji

Uzupełnienie elementów małej architektury na terenie sołectwa Mokrzec.

Koszt: 6 000 zł

0%
 20'Skrócona nazwa edycji

Baw się aktywnie!

Koszt: 135 700 zł

0%
 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Wyniesione przejście dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Podgórnej

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 19'Skrócona nazwa edycji

Woda Łączy i Rozwija

Koszt: 131 980 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Jednym z beneficjentów środków z Budżetu Obywatelskiego 2019 było Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych. Złożony projekt zakładał wyposażenie sali w łózka piętrowe i materace, zakup 2 szt. łodzi oraz 2 szt. przyczep do przewozu łodzi. Zadanie zostało zrealizowane !
 19'Skrócona nazwa edycji

Zakup samoobsługowego alkomatu Alco Blow, do publicznego korzystania

Koszt: 1 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 zakupiono alkomat ALCO BLOW. Każdy z mieszkańców gminy Międzychód może wykonać badanie alkomatem w godzinach otwarcia Urzędu Miasta i Gminy.
 19'Skrócona nazwa edycji

KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, czyli miej wpływ na wybór książek do swojej biblioteki.

Koszt: 131 980 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zrealizowano kolejny projekt "KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, czyli miej wpływ na wybór książek do swojej biblioteki".
 19'Skrócona nazwa edycji

Przystosowanie kładki dla osób niepełnosprawnych nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie.

Koszt: 36 809 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
W końcu mieszkańcy doczekali się remontu kładki nad Jeziorem Miejskim. Została ona przystosowana dla osób mających problemy z poruszaniem się, dla mam z wózkami i innych osób spacerujących lub jeżdżących na rowerach.
 19'Skrócona nazwa edycji

Żyj aktywnie na wsi

Koszt: 131 900 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Wieś Głażewo doczekała się nowej lokalizacji placu zabaw. Przeniesiono stare urządzenia, dokupiono kilka nowych, ogrodzono cały teren oraz postawiono nowy przystanek autobusowy wraz z parkingiem. W Lewicach natomiast doposażono siłownie zewnętrzną.
 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Przystanek Kultura!

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 18'Skrócona nazwa edycji

REKREACJA SPOSOBEM NA AKTYWIZACJĘ WSI

Koszt: 109 500 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 18'Skrócona nazwa edycji

WYPOSAŻENIE TERENU REKREACYJNEGO W ŁAWKI PARKOWE ORAZ OCYNKOWANE STOJAKI NA ROWERY

Koszt: 3 300 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 18'Skrócona nazwa edycji

DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PATELNIĘ ELEKTRYCZNĄ

Koszt: 3 600 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 18'Skrócona nazwa edycji

PLAC ZABAW

Koszt: 21 279 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 18'Skrócona nazwa edycji

ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH ORAZ SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA MLKS WARTA MIĘDZYCHÓD

Koszt: 109 635 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 18'Skrócona nazwa edycji

INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Koszt: 77 602 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Upowszechnianie kultury fizycznej i integrowanie mieszkańców wsi.

Koszt: 162 729 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 17'Skrócona nazwa edycji

Organizacja imprezy sporotwo- promocyjnej p.np.-VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców

Koszt: 15 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 17'Skrócona nazwa edycji

Siłownia zewnętrzna Olmin

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 17'Skrócona nazwa edycji

Rozwój umiejętności koszykarskich poprzez ćwiczenia siłowe.

Koszt: 65 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 17'Skrócona nazwa edycji

Monitoring- bezpieczna wieś Mokrzec

Koszt: 6 956 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 17'Skrócona nazwa edycji

Zakup zestawu obiadowo-kawowego do Domu Kultury w Kamionnie.

Koszt: 6 860 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 16'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

 16'Skrócona nazwa edycji

PLACE ZABAW- dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości.

Koszt: 162 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 16'Skrócona nazwa edycji

Aktywność fizyczna sposobem na integrację społeczną wsi Głażewo

Koszt: 24 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 16'Skrócona nazwa edycji

Woda łączy i rozwija

Koszt: 121 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 15'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2015

 15'Skrócona nazwa edycji

Betonowy stół do gry w tenisa stołowego

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 15'Skrócona nazwa edycji

Sala szkoleniowa dla strażaków OSP

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 15'Skrócona nazwa edycji

Zakup 13 stołów świetlicowych

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 15'Skrócona nazwa edycji

Remont pomieszczeń w CAK z przeznaczeniem na pomieszczenie UTW w Międzychodzie.

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 15'Skrócona nazwa edycji

Remont drogi gminnej-Kolno

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 15'Skrócona nazwa edycji

RAK TO SIĘ LECZY

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 15'Skrócona nazwa edycji

Aktywizacja sportowa społeczności lokalnej Gminy Międzychód

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 15'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie Starego Portu w Międzychodzie

Etap realizacji: zrealizowany

100%