projekt nr 2

2. Sala szkoleniowa dla strażaków OSP


Lokalizacja

Radgoszcz

Uzasadnienie

Projekt dotyczy stworzenia sali szkoleniowej dla strażaków OSP.