projekt nr 3

3. Zakup 13 stołów świetlicowych


Lokalizacja

Zatom Nowy

Uzasadnienie

Projekt dotyczy zakupu stołów świetlicowych.