projekt nr 4

4. Remont pomieszczeń w CAK z przeznaczeniem na pomieszczenie UTW w Międzychodzie.


Lokalizacja

Międzychód

Uzasadnienie

Projekt dotyczy remontu pomieszczeń w CAK z przeznaczeniem na pomieszczenie UTW w Międzychodzie.