projekt nr 5

5. Remont drogi gminnej-Kolno


Lokalizacja

Kolno

Uzasadnienie

Projekt dotyczy remontu drogi gminnej w centrum wsi Kolno.