projekt nr 3

3. Siłownia zewnętrzna Olmin


Lokalizacja

Bielsko

Uzasadnienie

Projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej w m. Bielsko - Olmin.

Załączniki