projekt nr 1

1. Wyniesione przejście dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Podgórnej


Zdjęcie do projektu Wyniesione przejście dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Podgórnej

Lokalizacja

Lokalizacja: ul. Podgórna, pomiędzy budynkiem nr 23 i placem zabaw.

Opis projektu

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw przy ulicy Podgórnej, w okolicy Orlika, należy przebudować przejście dla pieszych w taki sposób aby było ono jednocześnie progiem zwalniającym.
Ulicą Podgórną, tuż przy placu zabaw jeżdżą samochody i motocykle ze znaczną prędkością. Z placu zabaw korzysta stale wiele dzieci. Do placu zabaw można przejść między innymi przez przejście dla pieszych znajdujące się tuż obok.
Miejsce to jest niebezpieczne ze względu na parkujące pojazdy i w związku z tym ograniczoną widoczność oraz na bardzo szybko przejeżdżające pojazdy.
Przebudowanie przejścia w taki sposób, by było ono jednocześnie progiem zwalniającym spowodowałoby, że samochody, motocykle czy inne szybko poruszające się pojazdy, musiałyby w tym miejscu znacznie zwolnić.
Poprawiłoby to bezpieczeństwo korzystających z placu zabaw oraz także dzieci w drodze do lub ze szkoły.

Uzasadnienie

Projekt będzie służył mieszkańcom miasta korzystającym z placu zabaw oraz dzieciom idącym do lub wracającym ze szkoły.
Projekt poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z placu zabaw i idących lub wracających z pobliskiej szkoły.

Załączniki