projekt nr 3

3. Zakup samoobsługowego alkomatu Alco Blow, do publicznego korzystania


Lokalizacja

Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie ul. Sikorskiego 22a

Opis projektu

Zakup i montaż w budynku Komendy Powiatowej Policji w Międzychodu samoobsługowego alkomatu Alko Blow typ AB 51562 (bezustnikowy, zasilany na baterie) do publicznego korzystania (ogólnoodstepny). Alkomat należy zawiesić na lince mocującej oraz dołączyć instrukcję obsługi. Alkomat jest bezustnikowy i wymaga jedynie pięciosekundowego dmuchania powietrza we wskaźnik, po czym otrzymujemy wynik badania tj. zapali się czerwona dioda – stan po użyciu alkokoholu lub dioda zielona – stan dopuszcza prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Uzasadnienie

W świetle obowiązujących aktualnie przepisów prawa, każdy obywatel może sprawdzić swój stan trzeźwości i w tym celu udaje się do najbliższej jednostki Policji, gdzie podaje swoje dane personalne i zostaje wpisany do rejestru wraz z wynikiem badania trzeźwości.
Powyższe rozwiązanie ułatwi dostęp do urządzenia i badania, przez co wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach naszego  gminy i powiatu, wyeliminuje kierujących po użyciu alkoholu, jak również przyczyni się do swobodnego dostępu i możliwości zbadania się kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu (szczególnie w sytuacjach wątpliwych) oraz odciąży pracę policjantów dyżurnych Komendy, ponadto badany nie podaje swoich danych personalnych i nie jest wpisany do rejestru.
„Piłeś, sprawdź promile”

Opis realizacji

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 zakupiono alkomat ALCO BLOW. Każdy z mieszkańców gminy Międzychód może wykonać badanie alkomatem w godzinach otwarcia Urzędu Miasta i Gminy.

Postęp realizacji

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 zakupiono alkomat ALCO BLOW. Każdy z mieszkańców gminy Międzychód może wykonać badanie alkomatem w godzinach otwarcia Urzędu Miasta i Gminy.

Załączniki