projekt nr 5

5. Zakup projektu na przebydowę drogi gminnej w Zatomiu Starym.


Lokalizacja

Sołectwo Zatom Stary

Opis projektu

Projekt dot. wykonania dokumentacji technicznej wraz z infrastrukturą dot. gminnej drogi gruntowej w Zatomiu Starym.

Uzasadnienie

Realizacja projektu na przebudowę drogi gminnej jest bardzo potrzebna, mieszkańcy starają się o nią już od kilkunastu lat. Przy danej drodze mieszka jedna piąta części mieszkańców wioski. Droga po każdych opadach deszczu jest prawie nieprzejezdna. Ogromne kałuże utrudniają poruszanie się osób pieszych. Dany projekt będzie służył mieszkańcom, ponieważ poprawi dojazd i dojście do budynków mieszkalnych i zapobiegnie zalewaniu przez deszczówkę przylegających do niej posesji. Realizacja projektu odciąży gminę od nawożenia szlaki w powstałe dziury, oraz od profilowania danej drogi.

Załączniki

mapa.pdf