projekt nr 8

8. Zakup dwóch stołów betonowych do tenisa stołowego oraz betonowych piłkarzyków.


Lokalizacja

Radgoszcz

Opis projektu

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej oraz urozmaicenie spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, mieszkańców Radgoszczy jak i osób odwiedzających wieś przez zakup dwóch betonowych stołów do tenisa stołowego i piłkarzyków. W ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na wyposażenie placu w Radgoszczy. Wieś dysponuje placem zabaw, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy oraz osoby odwiedzające wieś. Dostęp do placu zabaw jest nieograniczony. Zakupione obiekty pomogą rozwijać sportowe zainteresowania.

Uzasadnienie

Dzięki możliwości korzystania z zakupionego sprzętu sportowo-rekreacyjnego promować będziemy aktywne formy spędzania wolnego czasu, zdrowy tryb życia oraz integrację mieszkańców wsi. Zakup sprzętu umożliwi rozwój sportowy dzieci i młodzieży oraz aktywizację dorosłych mieszkańców. Ogólnodostępny sprzęt uatrakcyjni nasza wieś. Wpłynie na rozwijanie sportowych umiejętności, integrację mieszkańców poprzez rywalizację sportową.