projekt nr 10

10. Żyj aktywnie na wsi


Zdjęcie do projektu Żyj aktywnie na wsi

Lokalizacja

Głażewo,  Łowyń, Lewice, Krzyżkówko, Gralewo

Opis projektu

Projektem połączono wioski gminy Międzychód położone wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 w kierunku Miedzichowa. Wioski biorące udział we wspólnym projekcie to Głażewo, Łowyń, Lewice, Krzyżkówko i Gralewo.
Głównym celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców wsi do wspólnego spędzania czasu przez zabawę i sport oraz dbania o wizerunek swoich małych, lokalnych społeczności.
Podczas realizacji projektu zostaną podjęte następujące działania:
- zagospodarowanie i przygotowanie terenu w każdej z w/w wiosek,
- zakup i montaż planowanych urządzeń i materiałów
- kompleksowe zagospodarowanie pomieszczenia, terenów rekreacyjnych i placów zabaw.
Poszczególne wioski będą w ramach projektu realizowały:
- Głażewo - budowa parkingu przy placu zabaw, zakupienie urządzeń na plac zabaw, niwelacja terenu oraz przeniesienie urządzeń z byłego placu zabaw,
- Łowyń - plac zabaw wraz z ogrodzeniem,
- Lewice - przygotowanie terenu i zakup urządzeń siłowni zewnętrznej,
- Krzyżkówko - remont strychu świetlicy wiejskiej
- Gralewo - doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw.

Uzasadnienie

Zabawa i rekreacja na świeżym powietrzu stanowią jedyna formę rozrywki dla mieszkańców wsi. Tereny wiejskie często są pomijane w kulturze masowej, w jedności ich jest siła dlatego sami muszą umieć dostrzegać potrzeby swoich mieszkańców i dążyć do ich realizacji. Aktywny wypoczynek to najlepsza forma wspólnie spędzonego czasu.
Beneficjentem naszego projektu są w szczególności dzieci, mieszkańcy wiosek oraz turyści przebywający w pobliskich gospodarstwach agroturystycznych. Dobrze przygotowany teren rekreacyjny powoduje, że wieś staje się bardziej atrakcyjna zarówno dla jej mieszkańców jak i turystów. Kompleksowe działania projektu i wspólne mianowniki jakimi są zabawa i rekreacja dają szanse na integrację w każdym wieku, bez względu na płeć czy pochodzenie.

Opis realizacji

Wieś Głażewo doczekała się nowej lokalizacji placu zabaw. Przeniesiono stare urządzenia, dokupiono kilka nowych, ogrodzono cały teren oraz postawiono nowy przystanek autobusowy wraz z parkingiem. W Lewicach natomiast doposażono siłownie zewnętrzną.

Postęp realizacji

Wieś Głażewo doczekała się nowej lokalizacji placu zabaw. Przeniesiono stare urządzenia, dokupiono kilka nowych, ogrodzono cały teren oraz postawiono nowy przystanek autobusowy wraz z parkingiem. W Lewicach natomiast doposażono siłownie zewnętrzną.

Załączniki