projekt nr 10

10. Żyj aktywnie na wsi


Lokalizacja

Głażewo,  Łowyń, Lewice, Krzyżkówko, Gralewo

Opis projektu

Projektem połączono wioski gminy Międzychód położone wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 w kierunku Miedzichowa. Wioski biorące udział we wspólnym projekcie to Głażewo, Łowyń, Lewice, Krzyżkówko i Gralewo.
Głównym celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców wsi do wspólnego spędzania czasu przez zabawę i sport oraz dbania o wizerunek swoich małych, lokalnych społeczności.
Podczas realizacji projektu zostaną podjęte następujące działania:
- zagospodarowanie i przygotowanie terenu w każdej z w/w wiosek,
- zakup i montaż planowanych urządzeń i materiałów
- kompleksowe zagospodarowanie pomieszczenia, terenów rekreacyjnych i placów zabaw.
Poszczególne wioski będą w ramach projektu realizowały:
- Głażewo - budowa parkingu przy placu zabaw, zakupienie urządzeń na plac zabaw, niwelacja terenu oraz przeniesienie urządzeń z byłego placu zabaw,
- Łowyń - plac zabaw wraz z ogrodzeniem,
- Lewice - przygotowanie terenu i zakup urządzeń siłowni zewnętrznej,
- Krzyżkówko - remont strychu świetlicy wiejskiej
- Gralewo - doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw.

Uzasadnienie

Zabawa i rekreacja na świeżym powietrzu stanowią jedyna formę rozrywki dla mieszkańców wsi. Tereny wiejskie często są pomijane w kulturze masowej, w jedności ich jest siła dlatego sami muszą umieć dostrzegać potrzeby swoich mieszkańców i dążyć do ich realizacji. Aktywny wypoczynek to najlepsza forma wspólnie spędzonego czasu.
Beneficjentem naszego projektu są w szczególności dzieci, mieszkańcy wiosek oraz turyści przebywający w pobliskich gospodarstwach agroturystycznych. Dobrze przygotowany teren rekreacyjny powoduje, że wieś staje się bardziej atrakcyjna zarówno dla jej mieszkańców jak i turystów. Kompleksowe działania projektu i wspólne mianowniki jakimi są zabawa i rekreacja dają szanse na integrację w każdym wieku, bez względu na płeć czy pochodzenie.