projekt nr 1

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i integrowanie mieszkańców wsi.


Skrócony opis

Projekt dotyczy wyposażenia w siłownie zewnętrzne miejscowości - Zatom Nowy, Zatom Stary, Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Gorzycko Stare, Dzięcielin, Muchocin.

Opis projektu

Projekt dotyczy wyposażenia w siłownie zewnętrzne miejscowości - Zatom Nowy, Zatom Stary, Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Gorzycko Stare, Dzięcielin, Muchocin.
W sołectwach bardzo brakuje urządzeń sportowych dla mieszkańców w różnych przedziałach wiekowych. Proponowana infrastruktura urozmaici życie mieszkańców i turystów odwiedzających naszą gminę. Wpłynie na poprawę zdrowia i kondycję fizyczną społeczeństwa zamieszkującego nasze wioski. Siłownie zewnętrznie pozytywnie wpłyną na integrację lokalnej społeczności.

Uzasadnienie

Mieszkańcy w miastach mają do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu, na wsiach właściwie jedyną dostępną dla mieszkających tu osób formą spędzania wolnego czasu są siłownie zewnętrzne.

Załączniki