projekt nr 1

1. Nasze wioski – naszym dobrem


Lokalizacja

Dormowo  działki   nr  121/1 ; nr 12                                    
Głażewo    działki  nr 132/1;  nr  28/1 oraz  nr 50              
Gralewo     działka   nr  23/3                                                
Mniszki      działka  nr  10/6                                                

Opis projektu

Projektem objęto wioski gminy Międzychód: Dormowo, Głażewo, Gralewo i Mniszki.
Wioski są blisko siebie położone; mieszkańcy należą do jednej parafii (Kamionna), co również sprzyja wzajemnym kontaktom.
Główne cele projektu to zintegrowanie działań podejmowanych przez sołectwa czterech wiosek w zakresie rozwoju obiektów służących mieszkańcom; wzmocnienie życia wspólnotowego społeczności wiejskiej poprzez zachęcenie mieszkańców do współudziału w realizacji inicjatyw obywatelskich.;
stworzenie ogólnodostępnej bezpiecznej, bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci.

Podczas realizacji projektu zostaną podjęte następujące działania w poszczególnych wioskach:
1. Dormowo – utwardzenie  dróg na terenie wsi prowadzących do obiektów użytkowanych przez mieszkańców.
2. Głażewo –
a) zakup projektu drogi przy Sali Wiejskiej
b) doposażenie placu zabaw dla dzieci
c) zbudowanie tablicy ogłoszeń
3. Gralewo – doposażenie placu zabaw dla dzieci.
4. Mniszki -  budowa placu zabaw dla dzieci.

Uzasadnienie

Poprawa infrastruktury drogowej umożliwi bezpieczny dojazd do obiektu służącego mieszkańcom Dormowa jako miejsca spotkań, imprez rekreacyjnych.

Projekt drogi przy Sali Wiejskiej w Głażewie (użytkowanej na co dzień przez wielu mieszkańców)  to pierwszy etap prowadzący do poprawy jej stanu oraz utworzenia parkingu   i chodnika w pobliżu sali. Zmieni to pozytywnie wizerunek obiektu, w którym organizuje się wiele imprez okolicznościowych, prowadzi świetlicę środowiskową oraz  wynajmuje na potrzeby mieszkańców.
Zakup dodatkowych elementów na plac zabaw zwiększy jego atrakcyjność i stworzy dzieciom dodatkowe możliwości zabawy i rozwoju.
Tablica ogłoszeń  umożliwi lepszy przepływ informacji między sołtysem i mieszkańcami wsi.

Plac zabaw w Gralewie ma szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci oraz w znaczący sposób poprawić estetykę przestrzeni publicznej wsi.

Na terenie wsi Mnichy i Mniszki nie ma placu zabaw, gdzie dzieci mieszkańców