projekt nr 3

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły,krzesła,grill gazowy i klimatyzację.


Lokalizacja

Świetlica wiejska w Mierzynie.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu;stołów,krzeseł,grila gazowego oraz klimatyzacji.

Uzasadnienie

Dzięki doposażeniu świetlicy wiejskiej w klimatyzację,stoły ,krzesłai grill gazowy  mieszkańcy sołectwa oraz mieszkańcy Gminy Międzychód będą mogli w komfortowych
warunkach organizować imprezy okolicznościowe.