projekt nr 5

5. Uzupełnienie elementów małej architektury na terenie sołectwa Mokrzec.


Lokalizacja

Zarówno gabloty informacyjne jak i stojaki rowerowe miałyby być usytuowane w obrębie placów zabaw.

Opis projektu

Projekt pn.: "Uzupełnienie elementów małej architektury na terenie sołectwa Mokrzec" dotyczy usytuowania w obrębie miejscowości Kaplin oraz Mokrzec gablot informacyjnych wolnostojących oraz brakujących dotychczas stojaków na rowery. Założeniem projektu jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji zamieszczanych w miejscu ogólnodostępnym na terenie Sołectwa, a także udostępnienie dodatkowej i zabezpieczonej powierzchni do publikowania informacji, a także umożliwienie rowerzystom pozostawienia w bezpiecznym miejscu rowerów. Elementy ta miałyby zostać zamontowane przy terenie placu zabaw zarówno w Kaplinie jak i Mokrzcu.

Uzasadnienie

Projekt jest w pełni uzasadniony ze względu na dotychczasowy całkowity brak miejsc wyznaczonych do parkowania rowerów na terenie Sołectwa, głównie przy placach zabaw, gdzie często użytkownicy tych obiektów przyjeżdżają rowerami.
Na terenie  Sołectwa brakuje gablot informacyjnych. W Mokrzcu dostępna jest jedna tablica informacyjna, której powierzchnia jest zbyt mała, a brak zabezpieczenia przed opadami czasami uniemożliwia odczytywanie informacji. W Kaplinie natomiast na tą chwilę brak jest miejsca nadającego się do publikowania ważnych informacji i komunikatów. Dotychczas korzystano z bocznej powierzchni skrzynek na listy oraz słupa oświetleniowego.