projekt nr 6

6. Przebudowa placu zabaw wraz z nasadzeniem drzew i krzewów.


Lokalizacja

Radgoszcz, boisko, plac zabaw

Opis projektu

Projekt dotyczy rozbudowy placu zabaw, tj. zwiększenia liczby znajdujących się tam elementów zabawowych oraz posadzenia drzew i krzewów na terenie placu zabaw.

Uzasadnienie

Potrzeba realizacji tego projektu jest dość jasna, mamy we wsi sporo dzieci, które chętnie korzystają z placu zabaw ale jest on dość ubogi w wyposażenie, a wielkość pozwala nam na rozbudowę i dodanie kilku nowych elementów do zabawy dla najmłodszych.
Kwestia drzew i krzewów jest nie mniej ważna co elementy zabawowe. Na terenie placu zabaw nie ma ani jednego drzewa i żadnej innej roślinności po za trawą. Teren placu zabaw jest narażony na działanie promieni słonecznych przez cały dzień, korzystanie z niego w upalne dni jest wręcz niemożliwe.
Posadzenie drzew i krzewów z biegiem czasu przyczyni się do zacienienia terenu zabaw najmłodszych, a także da niepowtarzalny klimat i wygląd naszego placu zabaw.