projekt nr 7

7. Monitoring zewnętrzny świetlica Radgoszcz


Lokalizacja

Świetlica Radgoszcz 90, budynek OSP Radgoszcz

Opis projektu

Projekt dotyczy sfinansowania zakupu oraz montażu 4 kamer zewnętrznych, które umiejscowione będą w obrębie świetlicy wiejskiej i budynku OSP Radgoszcz.

Uzasadnienie

Projekt ten na pewno rozwiąże problem niechcianych śmieci, które pozostawiane są dość często pod budynkiem świetlicy lub w jej obrębie. Monitoring zabezpieczy nas także przed ewentualnymi kradzieżami mienia znajdującego się w garażach w obrębie świetlicy i będącego własnością sołectwa, tj. gminy Międzychód.
Kamery rozwiążą także problem ewentualnych aktów wandalizmu, czy niszczenia mienia na terenie gminnym.
Wszystkie 4 kamery mogłyby zostać zamontowane na dwóch lampach znajdujących się obok budynku świetlicy(załącznik-zdjęcie)