projekt nr 2

2. POPRAWA WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY MIESZKAŃCÓW NASZEJ MIEJSCOWOŚCI


Lokalizacja

Sołectwo Zatom Nowy

Skrócony opis

Zakup zastawy stołowej obiadowo-kawowej na 24 osoby do naszej świetlicy.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest dokupienie w/w zastawy, która poprawi organizację spotkań, zebrań, przyjęć i innych uroczystości rodzinnych organizowanych w naszej świetlicy.

Uzasadnienie

Projekt który zgłaszamy ma pomóc zrealizować mieszkańcom wsi Zatom Nowy poprawę warunków socjalnych w naszej świetlicy, ponieważ zastawa którą posiadamy uległa częściowemu zużyciu. Zakup zastawy pozwoli nam rozwiązać problem organizacji zebrań, spotkań i uroczystości rodzinnych co zintegruje nasze społeczeństwo i pozwoli nam w większym i swobodnym organizowaniu w/w zadań, które wykonujemy w naszej świetlicy.
Projekt będzie służył naszym mieszkańcom oraz strażakom z miejscowej OSP.