projekt nr 3

3. REKREACJA SPOSOBEM NA AKTYWIZACJĘ WSI


Lokalizacja

Głażewo - dz. 132/1
Łowyń - dz. 323/94( AQUALIFT)
Lewice - dz. 332/11
Krzyżkówko - plac przy świetlicy

Skrócony opis

Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców wsi do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, zachęcanie każdej grupy wiekowej do integracji i dbania o wizerunek swoich małych lokalnych społeczności.

Opis projektu

Projektem połączono wioski gminy Międzychód położone wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 w kierunku Miedzichowa. Wioski biorące udział we wspólnym projekcie to - Głażewo, Łowyń, Lewice, Krzyżkówko.
Podczas realizacji projektu zostaną podjęte następujące działania:
1. Zagospodarowanie i przygotowanie terenu w każdej z w/w wiosek,
2. Zakup i montaż planowanych urządzeń,
3. Kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjnego,
4. Otwarcie terenu rekreacyjnego.
Zgodnie z decyzją rad sołeckich zdecydowano, że projekt " Rekreacja sposobem na aktywizacje wsi" ustalono założenia dotyczące każdej wioski oddzielnie. Poszczególne wioski będą w ramach wspólnego projektu realizowały:
1. Głażewo - zagospodarowanie terenu przy stawie, wykonanie placu zabaw, ogrodzenia, przygotowanie miejsc parkingowych i przystanku autobusowego wraz z ogrodzeniem całego kompleksu wypoczynkowego,
2. Łowyń - projekt dotyczy zakupu i montażu ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej z wyposażeniem ćwiczebnym plus tablica z regulaminem korzystania z urządzeń siłowni w miejscowości Łowyń oraz zakupu i montażu monitoringu,
3. Lewice - przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń plenerowej siłowni,
4. Krzyżkówko - przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń plenerowej siłowni.

Uzasadnienie

Rekreacja na świeżym powietrzu stanowi jedyną formę rozrywki dla mieszkańców wsi. Tereny wiejskie często są pomijane w kulturze masowej, w jedności ich jest siła dlatego sami muszą umieć dostrzegać potrzeby swoich mieszkańców i dążyć do ich realizacji. Aktywny wypoczynek to najlepsza forma wspólnie spędzonego czasu.
Beneficjentami naszego projektu są mieszkańcy wiosek oraz turyści przebywający w pobliskich gospodarstwach agroturystycznych. Dobrze przygotowany teren rekreacyjny powoduje, że wieś staje się bardziej atrakcyjna zarówno dla jej mieszkańców jak i turystów. Kompleksowe działania projektu i wspólny mianownik jakim jest rekreacja daje szanse na integrację w każdym wieku, bez względu na płeć czy pochodzenie.
Zakup atestowanych urządzeń do siłowni plenerowych, placów zabaw daje gwarancje bezpieczeństwa jej użytkowników. Dodatkowe elementy jak ogrodzenie, ławeczki, tablice informacyjne, monitoring stanowią formę zabezpieczenia dodatkowego.