projekt nr 6

6. INTEGRACJA PRZEZ GRY ZESPOŁOWE "STÓŁ BETONOWY DO TENISA STOŁOWEGO"


Lokalizacja

Plac zabaw Piłka

Skrócony opis

Projekt dotyczy zakupu i ustawienia stołu betonowego do tenisa stołowego na istniejącym placu zabaw.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu i ustawienia stołu betonowego do tenisa stołowego na istniejącym placu zabaw.

Uzasadnienie

Dzięki doposażeniu placu zabaw dzieci i młodzieży wraz z rodzicami i dziadkami będą mogli wspólnie grać i trenować swoje ciało. Miejsce te przyczyni się do budowania relacji i więzi pomiędzy rówieśnikami.
Kolejną zaletą jest integracja mieszkańców gdyż jak wiadomo na placach zabaw pojawiają się najczęściej w towarzystwie rodziców lub dziadków którzy rozmawiają ze sobą podczas zabaw dzieci , stają się bardziej otwarci dla innych ludzi, służą sobie wzajemnie pomocą i radą.

Załączniki

oferta.pdf