projekt nr 8

8. INTEGRACJA PRZEZ GRY ZESPOŁOWE "CYMBERGAJ"


Lokalizacja

Świetlica wiejska w Mokrzcu

Skrócony opis

Projekt dotyczy zakupu Cymbergaja i ustawieniu go na świetlicy wiejskiej.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu Cymbergaja i ustawieniu go na świetlicy wiejskiej.

Uzasadnienie

Dzięki doposażeniu świetlicy wiejskiej dzieci i młodzież wraz z rodzicami i dziadkami będą mogli wspólnie grać i trenować swoje ciało. Miejsce te przyczyni się do budowania relacji i więzi pomiędzy rówieśnikami.
Kolejna zaletą jest integracja mieszkańców gdyż jak dzieci pojawiają się najczęściej w towarzystwie rodziców lub dziadków którzy rozmawiają ze sobą podczas zabaw dzieci, stają się bardziej otwarci dla innych innych ludzi, służą sobie wzajemną pomocą i radą.

Załączniki

oferta.pdf