projekt nr 11

11. STANICA NAD JEZIOREM - SIEDZIBA KH ZHP MIĘDZYCHÓD


Lokalizacja

Gmina Międzychód

Skrócony opis

Adaptacja budynku, wykonanie ekonomicznego ogrzewania oraz zaplecza noclegowego, zakup 20 składanych łóżek, odświeżenie wnętrza.

Opis projektu

ZHP Hufiec w Międzychodzie działa od wielu lat. Jest jedną z organizacji organizującą zajęcia śródroczne, wypoczynek zimowy i letni dla młodzieży z terenu powiatu międzychodzkiego i naszej gminy. Posiadany przez ZHP obiekt poza funkcją biurową może spełniać wiele innych przydatnych funkcji takich jak baza noclegowa dla grup harcerskich czy młodzieżowych odwiedzających nasze miasto. Położenie w centrum miasta, jego turystycznemu sercu jakim jest Jezioro Miejskie predysponuje nasz obiekt do tego aby mógł stać się Stanicą Harcerską- Stanicą Nad Jeziorem.
Aby to nastąpiło, należy obiekt odpowiednio przygotować, gdyż chcielibyśmy aby stanica funkcjonowała cały rok. Nasz projekt dot. adaptacji budynku na cele bazy noclegowej poprzez jego docieplenie zewnętrzne, wykonanie ekonomicznego ogrzewania oraz zaplecza noclegowego wraz z odświeżeniem wnętrza i zakupu 20 składanych łóżek polowych wraz z materacami i kocami.

Uzasadnienie

W Międzychodzie i jego okolicy nie posiadamy schroniska młodzieżowego, gdzie w warunkach polowych mogłaby nocować młodzież przybywająca do Międzychodu na wycieczki, rajdy. Stanica mogłaby służyć także młodzieży z terenu powiatu. Posiadania bazy- stanicy turystycznej stworzyłoby możliwość małej turystyki , poszerzyłoby ofertę turystyczną naszego regionu dla grup młodzieżowych i harcerskich. Zrealizowanie projektu- poprzez ocieplenie obiektu, wykonanie ogrzewania , adaptację pomieszczeń umożliwi przygotowanie obiektu do stworzenia takich warunków , aby stanica harcerska funkcjonowała cały rok i wykorzystanie obiektu nie tylko jako biuro , harcówkę, ale tez bazę noclegową. Stan obiektu generuje duże koszty utrzymania - ogrzewanie co jest ogromnym obciążeniem budżetu hufca.. Projekt pomógłby wymienionym środowiskom realizować swoje statutowe zadania.  

Załączniki

oferta.pdf