projekt nr 12

12. PLAC ZABAW


Lokalizacja

Sołectwo Gralewo

Skrócony opis

Projekt dotyczy budowy placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej.

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej. Głównym założeniem realizacji tego projektu jest stworzyć warunki rozwoju dzieci i młodzieży. Wieś zyska funkcjonalnie i estetycznie miejsce w którym organizowane będą różnego rodzaju spotkania oraz imprezy służące integracji mieszkańców.

Uzasadnienie

Decyzję o rozbudowie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej mieszkańcy wsi podjęli z przeświadczeniem że stanie się zachętą do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz wspólnego spędzania wolnego czasu. Plac zabaw będzie służył najmłodszym mieszkańcom naszej wsi.