projekt nr 15

15. WYPOSAŻENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W ZATOMIU STARYM W PIŁKOCHWYTY


Lokalizacja

Sołectwo Zatom Stary

Skrócony opis

Projekt dot. wyposażenia kompleksu sportowego w 2 piłko chwyty.

Opis projektu

Projekt dot. wyposażenia terenu wykorzystywanego przez dzieci i młodzież do celów sportowych różnego rodzaju w  2 piłkochwyty o długości 15 m. oraz 4 m. wysokości. Głównym założeniem jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zabaw i uprawiania sportu, praz ochrona przed zniszczeniem infrastruktury świetlicy i siłowni zewnętrznej..

Uzasadnienie

Zrealizowanie projektu wykonania 2 piłkochwytów będzie służyć dzieciom i młodzieży we wsi Zatom Stary. Przyczyni się do bezpieczeństwa podczas gier i zabaw, podniesie poziom sprawności fizycznej, odciąży rodziców dowożących najmłodszych na zajęcia sportowe do Międzychodu.
Głównym założeniem jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zabaw i uprawiania sportu, praz ochrona przed zniszczeniem infrastruktury świetlicy i siłowni zewnętrznej.