projekt nr 16

16. SPOTĘGOWANIE POZIOMU ARTYSTYCZNEGO ORKIESTRY DĘTEJ POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO


Lokalizacja

Międzychód

Skrócony opis

Projekt dot. doposażenia Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w niezbędne instrumenty oraz ubiór muzyków.

Opis projektu

Projekt dot. rozwoju i podnoszenie kwalifikacji Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, która istnieje od blisko 100 lat w Międzychodzie. Ma bardzo silnie zakorzenione tradycje w lokalnej społeczności.
Założeniem projektu jest doposażenie Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w niezbędne instrumenty, których stan techniczny i wizualny nie pozwala na ich dalszą eksploatację, a także wzbogacenie ubioru muzyków Orkiestry oraz doszycie dla jej nowych członków.

Uzasadnienie

Realizacja projektu pomoże Orkiestrze Dętej działającej akt. przy CAK w Międzychodzie w podnoszeniu kwalifikacji dzięki zakupowi lepszych, nowszych instrumentów oraz otworzy drogę do nauki nowym kandydatom, którzy chcą wstąpić w szeregi Orkiestry. Na ten moment Orkiestra nie dysponuje instrumentami, które nadają się do nauki, z tego powodu nabór jej nowych członków pozbawiony jest uzasadnienia. W projekcie uwzględniono zakup instrumentów, których nie ma na wyposażeniu Orkiestry - flet, klarnet, dzwonki marszowe, werble marszowe, a być powinny, aby umożliwić w pełni wykonanie repertuaru. Kompletne umundurowanie wzbogaci wizualną stronę zespołu, który dzięki tym i powyższym elementom będzie mógł prezentować się na arenie krajowej i międzynarodowej. Podnoszenie kwalifikacji i nabór nowych członków jest konieczne, aby Orkiestra Dęta ze swoją 100 letnią tradycją mogła być kontynuowana.

Załączniki

oferta.pdf