projekt nr 20

20. INTEGRACYJNY PLAC ZABAW


Lokalizacja

Miasto Międzychód, Ogródek Jordanowski

Skrócony opis

Stworzenie integracyjnego placu zabaw na terenie miasta.

Opis projektu

Projekt pod nazwą „Integracyjny plac zabaw” dotyczy stworzenia placu zabaw na terenie miasta Międzychód, na terenie Ogródka Jordanowskiego. Na terenie miasta Międzychód znajdują się place zabaw jednak nie są dostosowane one do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Za pomocą doposażenia sprzętu do istniejącego już placu zabaw będzie możliwa integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Pokonanie barier oraz stygmatyzacji, zmiana spojrzenia na problem oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Przewidywane działania:
1. Organizacja spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami oraz zebranie informacji od zainteresowanych na temat potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.
2. Wykonanie projektu integracyjnego placu zabaw (projekt doposażenia istniejącego już placu zabaw dla dzieci).
3. Poszukiwanie firm sprzedających wyposażenia placu zabaw dla niepełnosprawnych dzieci, wybór elementów wyposażenia.
4. Przygotowanie istniejącego placu zabaw w celu w celu jego doposażenia aby był dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych.
5. Odpowiednie przygotowanie podłoża zgodnie z wymaganiami dla osób niepełnosprawnych.
6. Doposażenie istniejącego placu zabaw pod kątem potrzeb dzieci niepełnosprawnych (montaż zamówionego wyposażenia, kontrola wykonanego montażu).

Uzasadnienie

Na terenie miasta Międzychód brakuje miejsc przeznaczonych i przystosowanych do aktywności osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci. Przyzwolenie na zabawę, poczucie przynależności do grupy oraz posiadanie przyjaciół okazują się być kluczowe w procesie inkluzji – czyli akceptacji i włączenia dzieci niepełnosprawnych do społeczeństwa. Szansę na przebywanie w takim środowisku stwarza właśnie wczesna integracja. Integracyjne place zabaw są korzystnym rozwiązaniem zarówno dla zdrowych, jak i niepełnoprawnych. Wspólne zabawy to stworzenie optymalnych szans na rozwój. Wspólne zabawy, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, przynoszą wiele korzyści. Czas spędzany z rówieśnikami pomaga rozwinąć się intelektualnie i ruchowo. Maluchy mają okazję nauczyć się podstawowych zachowań społecznych. Dzielą się z kolegami, a także razem współpracują. Z czasem dostrzegają zalety takich zabaw w grupie, np. wymiana zabawek. Pierwsze kontakty z rówieśnikami to bardzo ważny moment w rozwoju społecznym.

Załączniki

oferta.pdf