projekt nr 13

13. OGÓLNODOSTĘPNE TERENY REKREACYJNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH ORAZ OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH


Lokalizacja

Sołectwo Mniszki

Skrócony opis

Projekt dot. miejsc rekreacji, wypoczynku dla dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Opis projektu

Projekt dotyczy miejsc rekreacji, wypoczynku dla dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Polega na przygotowaniu bezpiecznego i dostępnego dla wszystkich – zarówno mieszkańców wsi jak i osób odwiedzających wieś Mniszki, w tym zwiedzających CERiP oraz okoliczne szlaki i ścieżki przyrodnicze, miejsca rekreacji i odpoczynku. Głównym założeniem projektu jest przygotowanie takiego miejsca, które pozwoli spędzać wspólnie czas dzieciom i rodzicom, mieszkańcom i turystom, a co najważniejsze będzie to miejsce bezpieczne ze względu na położenie – odizolowane od ruchu ulicznego i bez barier - dostępne także dla osób poruszających się na wózkach.
Realizacja zadania polega na: przygotowaniu terenu, jago zagospodarowaniu oraz zakupie i montażu wybranego sprzętu. Przewiduje się zakup i montaż następujących urządzeń:
- betonowy stół do ping – ponga, betonowy stół do gry w szachy i chińczyka wraz z dwoma ławami, zestaw do gry integracyjnej w kółko i krzyżyk (z drewna klejonego), zestaw sprawnościowy składający się z trzech podestów, belki balansującej, pomostu linowego, przejścia tunelowego (z drewna klejonego), dwóch bujaków pojedynczych na sprężynie, elementu siłowni zewnętrznej – rowerka na ręce i nogi oraz ogrodzenia zabezpieczającego na odcinku 44 mb. Ze względu na duży obszar zieleni zakupiony zostać ma również traktorek – kosiarka przeznaczony do utrzymania zieleni zarówno na terenie rekreacyjnym jak i istniejącym już boisku i jego otoczeniu. Prócz tego przewiduje się wykonanie ścieżki dla osób poruszających się na wózkach, na terenie brukowanego dziedzińca, umożliwiającej bezpieczne dojście do terenu rekreacyjnego, już istniejących obiektów rekreacyjnych (mini – siłowni i boiska trawiastego), toalet oraz wystaw w CERiP w Mniszkach. W ramach zadania przewiduje się kolejno następujące działania: przygotowanie koniecznej dokumentacji, przygotowanie terenu, następnie zakup wymienionych sprzętów i ich montaż, dalej wykonanie ścieżki dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie (przygotowanie otoczenia i podłoża dla sprzętów, ogrodzenie) terenu.

Uzasadnienie

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności przygotowania terenów rekreacyjnych i odpoczynku dla dzieci, osób dorosłych oraz osób poruszających się na wózkach – mieszkańców wsi Mniszki, Mnichy i Tuczępy oraz osób odwiedzających okoliczne szlaki i zwiedzających wystawy CERiP w Mniszkach.Dzięki projektowi uda się zrealizować wielokrotnie sygnalizowane przez rodziny z dziećmi na wózkach oraz opiekunów osób niepełnosprawnych przedstawione wyżej potrzeby.
Projekt ponadto proponuje różne formy zajęć dla różnych grup – od gier edukacyjnych poprzez zabawy ruchowe dla najmłodszych po urządzenia na siłowni.
Wykonanie zadani pozwoli stworzyć propozycje spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody i atrakcyjnych wystaw CERiP – z wykorzystaniem zainstalowanego sprzętu. Ważne jest to, że zapewni różnorodność propozycji.  Stworzy miejsca do zajęć ruchowych, a także gier edukacyjnych. Rozwiązany zostanie też problem komunikacji osób poruszających się na wózkach.