projekt nr 4

4. KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, czyli miej wpływ na wybór książek do swojej biblioteki.


Lokalizacja

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie:

1. Biblioteka Publiczna – siedziba główna w skład której wchodzą: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz Czytelnia dla Dorosłych (64-400 Międzychód, Pl. Kościuszki 9).

2. Filie Biblioteczne:
           - FB Nr 1 (64-400 Międzychód, ul. Piłsudskiego 5)
           - FB Czytelnia Regionalna (64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 100)
           - FB w Bielsku (64-400 Bielsko, ul. Armii Poznań 22A)
           - FB w Kamionnie (64-421 Kamionna, ul. Poznańska 15)
           - FB w Łowyniu (64-426 Łowyń, ul. Krótka 2)

Opis projektu

Projekt KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO dotyczy zakupu książek do Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie wraz z jej 5 filiami (FB Nr 1, FB Czytelnia Regionalna, FB w Bielsku, FB w Kamionnie, FB w Łowyniu).
Głównym założeniem projektu KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO jest wzbogacenie księgozbioru biblioteki, tym samym zwiększenie atrakcyjności oferty we wszystkich grupach wiekowych czytelników gminy Międzychód.
Mieszkańcy gminy Międzychód będą aktywnie współuczestniczyć w wyborze nowości wydawniczych do swojej biblioteki. Od stycznia do grudnia 2019 roku, drogą elektroniczną, telefoniczną, listowną lub bezpośrednią, będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie na książki i komiksy (wymagane: tytuł i autor) w danej bibliotece.
Pracownicy, na podstawie zgłoszeń, opracują listę zamówień, zakupią pożądaną przez mieszkańców literaturę (minimum raz w miesiącu). Zakupione książki zostaną wciągnięte na księgi inwentarzowe biblioteki głównej oraz jej poszczególnych filii. O dostępności książek, czytelnicy będą regularnie informowani.

Z uwagi na pogarszający się stan jakościowy księgozbioru, wynikający z długoletniego, niewystarczającego dofinansowania polityki zakupów nowości wydawniczych (zniszczona literatura beletrystyczna, zwłaszcza lektury dla dzieci i młodzieży; zaczytane bestsellery; ciągłe zmiany norm i przepisów narzucanych odgórnie, jak np. wprowadzanie nowych kanonów lektur szkolnych czy wymóg regularnej wymiany książek z zakresu dziedzin naukowych, które szybko się dezaktualizują), sprawiło że ok. 30-40% księgozbioru bibliotek gminy Międzychód jest w bardzo złym stanie technicznym i informacyjnym, tym samym nie spełnia współczesnych, podstawowych wymogów w zakresie gromadzenia materiałów bibliotecznych.

Projekt KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, w tym bibliotek gminnych. Spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców gminy Międzychód i służy zaspakajaniu podstawowych potrzeb humanistycznych, w szczególności potrzeby rozwoju człowieka.

Podstawowe dane statystyczne Biblioteki Publicznej wraz z filiami (stan na 31.12.2017 r.):

Księgozbiór: 51 228 woluminów.
Liczba zakupionych książek: 1109 (w tym 690 ze środków gminy Międzychód  i 417 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Liczba obsługiwanej populacji: 18 034. Liczba czytelników: 2520 (13,97 % populacji).
Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz: 38 309, co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynik 2,12 wypożyczeń (w przeliczeniu na 1 aktywnego czytelnika daje wynik 15,2 wypożyczeń).
Dotacja gminy na zakup książek: 25 867 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje sumę 1,43 zł (w przeliczeniu na aktywnego czytelnika 10,26 zł).

Uzasadnienie

Zakup nowości wydawniczych co roku nie zaspakaja potrzeb stałych czytelników. Bibliotekarze każdego dnia stają przed dylematem wyboru pomiędzy spełnieniem wysokich wymagań stawianych przez czytelników regularnie korzystających ze zbiorów bibliotecznych, a zadowoleniem czytelników o specjalnych potrzebach i niepopularnych zainteresowaniach: tj. czytelników najmłodszych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką czytania, studentów, osób starszych, niedowidzących i niewidzących (osoby niepełnosprawne), pasjonatów.

Realizacja projektu ułatwi wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Międzychód dostęp do aktualnej wiedzy w obszarze szeroko pojętej edukacji i informacji naukowej oraz upowszechni zasoby współczesnej kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt KSIĄŻKA NA ŻYCZENIE pozwoli czytelnikom na realny udział w budowaniu księgozbioru swojej biblioteki, zwiększy atrakcyjność oferty bibliotecznej i pozytywnie wpłynie na wyniki czytelnictwa w regionie.

Opis realizacji

Zrealizowano kolejny projekt "KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, czyli miej wpływ na wybór książek do swojej biblioteki".

Postęp realizacji

Zrealizowano kolejny projekt "KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, czyli miej wpływ na wybór książek do swojej biblioteki".